در نمایشگاه امسال تعداد بسیار کمی از خانواده سلولزی شرکت کردند که این عدم حضور آرام آرام به این صنعت لطمه بزرگی خواهد زد، شاید اینگونه به نظر برسد که شرکت در این نمایشگاه ها برای بعضی از دوستان و همکارانی که مشتریان خود را دارند، ضرورتی نداشته باشد ولی تنها هدف از این نمایشگاهها جذب مشتری نیست ، بلکه حضور در این نمایشگاه ها باعث استحکام ستون های این صنعت و ارتباطات جديد چه داخل ایران و چه در مورد کشورهای خارجی می گردد . شرکت پدیده صنعتی آویژه سومین سال است که در نمایشگاه شرکت می کند و به لطف خداوند توانسته با دوستان و همکاران بیشتری آشنا و همکاری بیشتری داشته باشد.