تاثیر کرونا بر افزایش تولید خمیر کاغذی بهداشتی !!!!!

این شرکت در سال 93 در بروجرد ثبت شد و پس از دو سال، خط تولید آن راه اندازی و فاز اول شرکت افتتاح شد.

با بهره برداری از فاز اول، خط تولید فلاف پالپ با 11 نفر شروع به کار کرد و پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های فراوان توانستیم خمیری تولید کنیم که با مشابه های خارجی قابل رقابت باشد.

آویژه تولید کننده مواد اولیه صنایع سلولوزی

شرکت پدیده صنعتی آویژه تولید کننده مواد اولیه سلولوزی است. هم اکنون این شرکت تولید کننده مواد اولیه پوشک بچه، زیراندازهای بیمارستانی، پدهای بهداشتی و … است . مدیرعامل شرکت پدیده صنعتی آویژه اظهار داشت: ما درکشور با اکثر کارخانه های تولید کننده مواد سلولوزی ارتباط داریم و با اشتغالزایی برای 38 نفر در سه شیفت کاری فعالیت داریم.

تولید ماهانه 1200 تن خمیر فلاف پالپ

ظرفیت تولید کارخانه آویژه در ابتدا 6 هزار تن در سال بود . در حالی که نیاز ماهانه کشور حدود 130 هزار تن در ماه است. با این حال توانسته ایم در حال حاضر ماهانه 1200 تن تولید مواد اولیه برای صنایع سلولوزی داشته باشیم . هوشیار خاطر نشان کرد: با توجه به شیوع کرونا و افزایش مصرف مواد سلولوزی، رقم مصرف در ایران 30 تا 40 درصد بالاتر رفته است که همین مسئله موجب افزایش تولید ما را نیز دربرداشته است . او افزود: نیاز بیشتر مردم به مواد سلولوزی و بهداشتی به گونه ای بود که شرکت آویژه در طول ایام نوروز به صورت 24 ساعته در حال تولید مواد اولیه بود.